Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Hoe zit het met alimentatie bij co-ouderschap.? - 15-12-2011


Over het algemeen maken de ouders onderling, of met behulp van een mediator, afspraken over hoe zij invulling willen geven aan het co-ouderschap. Ook hiervoor geldt echter dat er bepaalde spelregels zijn waaraan de afspraken getoetst worden.
Wij zijn er inmiddels van overtuigd geraakt dat deze materie, door haar copmplexiteit zo ingewikkeld is, dat een deskundige, onafhankelijke derde u hiermee veel beter kan ondersteunen.
ENE mediation heeft deze expertise in huis. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op. Tel 06-20117525 of via info@enemediation.nl.
Hoe verdeelt u uw financiŽn?
Ouders die na een echtscheiding het co-ouderschap aangaan, kiezen er vaak voor de praktische en financiŽle zorg zoveel mogelijk gelijkwaardig te verdelen. In het algemeen gebeurt dit op een fifty-fifty basis. Wanneer er een behoorlijk verschil tussen de inkomens van de ex-partners zit, kunnen zij kiezen voor een andere verdeelsleutel. Uiteraard kan het zo zijn dat een partner geen inkomen heeft.

Kinderalimentatie
Bij co-ouderschap maken de ex-partners zelf afspraken over de financiŽle kant van de verzorging van de kinderen. Komen de ex-partners er samen niet uit, dan stelt de rechter alsnog de hoogte van de kinderalimentatie vast.

Partneralimentatie
Ouders die kiezen voor co-ouderschap, hebben meestal beide een inkomen. Alleen bij aanzienlijke inkomensverschillen, worden er afspraken gemaakt over kinder- en/of partneralimentatie. Partneralimentatie wordt alleen toegekend indien, na vaststelling van de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, hiervoor nog voldoende financiŽle ruimte over is. Overigens is de duur van het betalen van partneralimentatie beperkt. Dit heeft te maken met onder andere de tijd die u gehuwd bent geweest of de tijd dat uw geregistreerd partnerschap heeft geduurd.

Kinderbijslag
Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op de helft van de kinderbijslag. In geval van betaling van kinderalimentatie is het belangrijk de onderlinge afspraken over kinderbijslag hierbij te betrekken. De kinderbijslag wordt namelijk verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie.


 
 
 
De coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen maken het in veel gevallen lastig om fysiek met elkaar i...
†††††††††††††††††††††††††††††Lees meer ...>>>