Home

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-puber mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Scheiding en pensioen - 21-3-2011

GESCHEIDEN EN DAN SAMEN DE PENSIOENPOT VERDELEN? DÉ TRUC OM VERLIES VAN PENSIOENGELD TEGEN TE GAAN NA UW SCHEIDING!

Maar het leidt ook steeds vaker tot de situatie dat het pensioen dat is opgebouwd voor de eigen oude dag, bij echtscheiding toch weer moet worden gedeeld met de ex-partner. Niet alleen bij echtscheiding overigens. Het is ook mogelijk dat de partners die samenwonen in hun samenlevingsovereenkomst hebben afgesproken dat ze de respectievelijk door hen opgebouwde pensioen(en) bij een verbreking van de samenleving zullen verdelen.

De wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding schrijft voor dat de tijdens het huwelijk (of de relatie) opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen in principe bij helfte moeten worden gedeeld. Na een huwelijk van twintig jaar, waarin steeds pensioen is opgebouwd, gaat dus tien jaar aan pensioenopbouw naar de ex-partner. Dat is nog niet alles: ook het tot het moment van scheiding opgebouwde nabestaandenpensioen is voor de ex-partner.

De wet is echter niet dwingend. De partners kunnen in overleg en na overeenstemming afwijken van de standaardwijze tot verdeling. Zo kun je gewoon samen overeenkomen dat ieder het door hem of haar opgebouwde pensioen zélf houdt en dat er niets verdeeld wordt. Of je spreekt een andere verhouding af dan 50/50 procent.

Je mag ook afspreken dat je ex-partner geen aanspraak zal maken op een nabestaandenpensioen. Dat betekent dat dat pensioenstuk vervolgens toe kan komen aan je eventuele nieuwe partner. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar het komt echt regelmatig voor dat de ex-partner afstand doet van het recht op nabestaandenpensioen. Waarom? Omdat ze het wellicht niet nodig hebben of simpelweg niet willen.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan de situatie dat de ex-partner ernstig ziek is en het onvermijdelijk is dat die komt te overlijden vóór het overlijden van de pensioengerechtigde. Die zieke ex-partner zal dan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch nooit het nabestaandenpensioen gaan ontvangen en kan daarvan, ten behoeve van de nieuwe partner van de pensioengerechtigde afstand doen. En dat voorkomt dan weer dat de verzekeraar of het pensioenfonds waar het nabestaandenpensioen is ondergebracht, profiteert van sterftewinst.

Uitspraak

Veel ex-partners vinden het niet prettig om hun pensioen met elkaar te moeten delen. De rechtbank Middelburg heeft onlangs in een uitspraak, in afwijking van de geldende lijn van de Hoge Raad, aangegeven dat in principe volstaan kan worden met het verdelen van de nog aanwezige pensioengelden (ook als er voorheen meer in de pensioenpot zat).

Het ging om een situatie van een directeur-grootaandeelhouder die zijn pensioen in de eigen BV opbouwde. Deze zakenman had tijdens het huwelijk een aanzienlijk bedrag van het gereserveerde pensioengeld opgemaakt door er goed van te leven, weliswaar samen met zijn echtgenote. Hij kocht er bijvoorbeeld een boot van en andere goederen en zaken die hun waarde behielden. Daarbij had hij er voor gezorgd dat een en ander op zijn naam stond en partijen waren gehuwd buiten gemeenschap van goederen. Na het huwelijk wilde de ex-partner het opgebouwde pensioen verevenen en maakte aanspraak op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde deel. Volgens de rechtbank krijgt de ex-partner echter maar de helft van wat er nog over is aan pensioengelden in de eigen BV van de directeur-grootaandeelhouder. En dat zal dan niet veel zijn nu de man daar voor had gezorgd!

Let er dus op dat als u samen besluit om de pensioenpot voor uitgaven aan te spreken, dat die uitgaven aan u beiden toekomen, dat u er samen van geniet. Dan loopt u als partners geen van beiden het risico straks achter het net te vissen (als de ander de op zijn of haar naam aangeschafte boot na de echtscheiding verkoopt).

Maar het leidt ook steeds vaker tot de situatie dat het pensioen dat is opgebouwd voor de eigen oude dag, bij echtscheiding toch weer moet worden gedeeld met de ex-partner. Niet alleen bij echtscheiding overigens. Het is ook mogelijk dat de partners die samenwonen in hun samenlevingsovereenkomst hebben afgesproken dat ze de respectievelijk door hen opgebouwde pensioen(en) bij een verbreking van de samenleving zullen verdelen.

De wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding schrijft voor dat de tijdens het huwelijk (of de relatie) opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen in principe bij helfte moeten worden gedeeld. Na een huwelijk van twintig jaar, waarin steeds pensioen is opgebouwd, gaat dus tien jaar aan pensioenopbouw naar de ex-partner. Dat is nog niet alles: ook het tot het moment van scheiding opgebouwde nabestaandenpensioen is voor de ex-partner.

De wet is echter niet dwingend. De partners kunnen in overleg en na overeenstemming afwijken van de standaardwijze tot verdeling. Zo kun je gewoon samen overeenkomen dat ieder het door hem of haar opgebouwde pensioen zélf houdt en dat er niets verdeeld wordt. Of je spreekt een andere verhouding af dan 50/50 procent.

Je mag ook afspreken dat je ex-partner geen aanspraak zal maken op een nabestaandenpensioen. Dat betekent dat dat pensioenstuk vervolgens toe kan komen aan je eventuele nieuwe partner. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar het komt echt regelmatig voor dat de ex-partner afstand doet van het recht op nabestaandenpensioen. Waarom? Omdat ze het wellicht niet nodig hebben of simpelweg niet willen.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan de situatie dat de ex-partner ernstig ziek is en het onvermijdelijk is dat die komt te overlijden vóór het overlijden van de pensioengerechtigde. Die zieke ex-partner zal dan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch nooit het nabestaandenpensioen gaan ontvangen en kan daarvan, ten behoeve van de nieuwe partner van de pensioengerechtigde afstand doen. En dat voorkomt dan weer dat de verzekeraar of het pensioenfonds waar het nabestaandenpensioen is ondergebracht, profiteert van sterftewinst.

Uitspraak

Veel ex-partners vinden het niet prettig om hun pensioen met elkaar te moeten delen. De rechtbank Middelburg heeft onlangs in een uitspraak, in afwijking van de geldende lijn van de Hoge Raad, aangegeven dat in principe volstaan kan worden met het verdelen van de nog aanwezige pensioengelden (ook als er voorheen meer in de pensioenpot zat).

Het ging om een situatie van een directeur-grootaandeelhouder die zijn pensioen in de eigen BV opbouwde. Deze zakenman had tijdens het huwelijk een aanzienlijk bedrag van het gereserveerde pensioengeld opgemaakt door er goed van te leven, weliswaar samen met zijn echtgenote. Hij kocht er bijvoorbeeld een boot van en andere goederen en zaken die hun waarde behielden. Daarbij had hij er voor gezorgd dat een en ander op zijn naam stond en partijen waren gehuwd buiten gemeenschap van goederen. Na het huwelijk wilde de ex-partner het opgebouwde pensioen verevenen en maakte aanspraak op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde deel. Volgens de rechtbank krijgt de ex-partner echter maar de helft van wat er nog over is aan pensioengelden in de eigen BV van de directeur-grootaandeelhouder. En dat zal dan niet veel zijn nu de man daar voor had gezorgd!

Let er dus op dat als u samen besluit om de pensioenpot voor uitgaven aan te spreken, dat die uitgaven aan u beiden toekomen, dat u er samen van geniet. Dan loopt u als partners geen van beiden het risico straks achter het net te vissen (als de ander de op zijn of haar naam aangeschafte boot na de echtscheiding verkoopt).

Bron: Mw. mr. Henny van den Hurk (1966) is mede-oprichtster en partner van Gommer & Partners Pensioen Advocaten* in Tilburg.

 
 
 
De omstandigheden van u of uw ex-partner kunnen veranderen. Ontslag is één van de gebeurtenissen, die kunnen...
                             Lees meer ...>>>