Home

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-puber mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Alimentatie & ontslag - 21-4-2011


De omstandigheden van u of uw ex-partner kunnen veranderen. Ontslag is één van de gebeurtenissen, die kunnen leiden tot een alimentatiewijziging. Wanneer u door ontslag fors op uw inkomen moet inleveren, dan heeft dit gevolgen voor uw draagkracht. Het is dan mogelijk de rechter te verzoeken een lagere alimentatie vast te stellen.

Geen verwijtbaar gedrag
Bij ontslag kijkt een rechter kritisch of u niets te verwijten valt. Het is zinloos op uw werk moedwillig de kantjes eraf te lopen om ontslagen te worden. Een verlaging van de alimentatie zal op die manier nooit toegekend worden.

Verdiencapaciteit
De rechter houdt bij een verzoek tot wijziging rekening met alle inkomsten, die u redelijkerwijs kunt verwerven. Met andere woorden hij kijkt of u in staat bent met uw opleiding en werkervaring een nieuwe baan te krijgen op uw oude salarisniveau.

Acceptatie
Wanneer u een parttime baan accepteert of een baan, die beduidend minder betaalt, dan moet u hier voor strikt noodzakelijke redenen hebben. Heeft u geen geldige redenen, dan zal uw wijzigingsverzoek worden afgewezen.

Gouden handdruk
De vergoeding, die u bij ontslag als gouden handdruk ontvangt, wordt niet gezien als inkomen maar als vermogen na de echtscheiding. Het gerechtshof heeft echter in een arrest al eens bepaald, dat het inkomen niet alles bepalend is. Een man die op basis van zijn inkomen over onvoldoende draagkracht beschikte, moest toch kinderalimentatie betalen. Volgens de rechter mag je van een vader verwachten, dat hij bijdraagt in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn minderjarige kind. Bij onvoldoende draagkracht zit er niets anders op dan in te teren op het vermogen.


 
 
 
De omstandigheden van u of uw ex-partner kunnen veranderen. Ontslag is één van de gebeurtenissen, die kunnen...
                             Lees meer ...>>>