Home

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-puber mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Ouder-puber mediation - 25-8-2010

Puberterreur, of hoe gaan we in het gezin met elkaar om?
Kinderen puberen. Elke ouder kent het wel. Een grote mond? Slaande deuren? Afspraken die niet nagekomen worden? Hangen voor de TV en de computer? Broertjes en zusjes nemen het gedrag vaak over. Hoe? Dat zal per kind verschillend zijn. In de puberteit, en dat weten we allemaal, maken jongeren een enorme verandering door. Zowel lichamelijk, maar zeer zeker ook geestelijk. Het is niet vanzelfsprekend dat ouders ongemerkt meegroeien met het kind in deze periode.
De puberteit is een ingewikkelde periode waarin de puber nieuwe dingen over zichzelf leert en erg bezig is met de eigen identiteit. Maar ook leert de puber voor zichzelf hoe hij tegen het leven aankijkt. Kinderen nemen afscheid van de vertrouwde wereld en groeien toe naar een voor hen grotendeels onbekend gebied.
Als ouder loop je tegen persoonlijke vragen aan en tegen eigen grenzen en normen en waarden. Voor je het weet ontstaat er een strijd tussen de ouder en de puber. De wanhoop is nabij.
De communicatie tussen ouders en kinderen wordt anders. Hier zullen nieuwe wegen in gevonden moeten worden. Ouders én pubers kunnen door mediation nieuwe ‘vormen’ van communicatie creëren, een nieuw vertrouwen opbouwen en oude (ongewenste) gedragspatronen doorbreken. ENEmediation helpt ouders deze communicatie (weer) op gang te brengen. Ouders zullen zich flexibel en inventief op moeten stellen. Flexibel en inventief ouderschap verlangt van de ouder eerlijk en dapper te zijn. Geen enkele situatie is hetzelfde. De behoefte van de ouder(s) kan duidelijk afwijken van de puber. Belangrijk is samen vast te stellen dat hulp nodig is.

Ook ouder-puber mediation voor gescheiden ouders werkt goed.
Na de scheiding is er geen man en vrouw relatie meer, maar zij blijven wel de ouder van het kind. Die verantwoordelijkheid zullen gescheiden ouders moeten nemen. Kinderen hebben er recht op van beide ouders te houden. Kinderen, en zeker ook pubers, lopen per definitie schade op bij een echtscheiding. Hoeveel en hoe lang, dat kunnen ouders beïnvloeden. Ouders kunnen ‘echtscheidingsschade’ bij hun puberkinderen beperken. Het allerbelangrijkst is dat ouders goed met elkaar - blijven - communiceren en geen ruzie maken. Ouders zijn immers ook na de scheiding, tot elkaar veroordeeld. Reacties van kinderen op de scheiding - en de aankondiging - zijn onvoorspelbaar en lopen sterk uiteen. Agressie, in de schulp kruipen, boosheid, verzet, en in extreme situaties opluchting: ouders moeten op alles zijn voorbereid.

ENEmediation begeleidt ouders in het meegroeien met de puber en het aanleren van vaardigheden die een goede basis kunnen leggen voor een toekomstige relatie met uw kind. Doel is het verkrijgen en in stand houden van een plezierige en evenwichtige relatie met je kind.
De methode die ENEmediation hiervoor gebruikt, zal een persoonlijke en intieme band creëren, waarbij je open kunt staan voor elkaars behoeften en wensen. Het leren maken van afspraken, beslissingen nemen en het oplossen van conflicten zal ouders in de ouder-kind relatie, maar ook voor de eigen ontwikkeling zeer zeker van pas komen.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze website: www.enemediation.nl.
Uiteraard kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Tel. 06-20117525.


 
 
 
De omstandigheden van u of uw ex-partner kunnen veranderen. Ontslag is één van de gebeurtenissen, die kunnen...
                             Lees meer ...>>>