Home

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-puber mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Scheidingsbemiddelaar - 6-10-2010

AMSTERDAM - Een echtscheiding waarbij ieder een eigen advocaat heeft, komt steeds minder vaak voor. Maar liefst 39 procent van de echtparen die uit elkaar gaan maken tegenwoordig gebruik van een gezamenlijke bemiddelaar.
Dit blijkt uit cijfers van Singlessite dat onderzoek deed onder ruim 500 singles die een echtscheiding achter de rug hebben. Bemiddeliaars worden door scheidende echtparen vooral ingezet als er minderjarige kinderen in het spel zijn. Duidelijke afspraken en een goede verstandhouding tussen beide ouders na de breuk lijken hier centraal te staan. De kans dat een echtscheiding uitdraait op een vechtscheiding lijkt dan ook af te nemen als men besluit gebruik te maken van een mediator. Van alle geënquêteerden heeft 39 procent gebruikt gemaakt van een bemiddelaar en staat 37 procent na de scheiding nog steeds op goede tot zeer goede voet met de ex-partner.
Lijmpoging
Niet alleen tijdens de echtscheiding wordt er tegenwoordig steeds vaker gekeken hoe men de onderlinge verstandhouding zo optimaal mogelijk kan houden. Voordat de breuk een feit is doet ruim 20 procent nog een serieuze lijmpoging in de vorm van relatietherapie. Voor bijna de helft van de ondervraagden kwam relatietherapie destijds wel ter sprake maar werd deze niet in gang gezet. Een van beiden had simpelweg te weinig vertrouwen in een positieve uitkomst. Bij een overige 33 procent kwam een mogelijke reddingspoging helemaal niet aan bod.
Spijt
Bezint eer ge begint is op 22 procent van alle ondervraagde singles van toepassing. Zij geven namelijk aan oprecht spijt te hebben van de scheiding. Nog eens 29 procent van hen vindt zelfs dat hij of zij achteraf gezien te snel besloten heeft om uit elkaar te gaan. Op de vraag wat de belangrijkste oorzaak was van de breuk werden; uit elkaar gegroeid, ruzies, ontrouw en te verschillende karakters het vaakst genoemd.


 
 
 
De omstandigheden van u of uw ex-partner kunnen veranderen. Ontslag is één van de gebeurtenissen, die kunnen...
                             Lees meer ...>>>