Home

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Help, ik heb een puber

Een grote mond? Slaande deuren? Afspraken die niet nagekomen worden? Hangen voor de TV en de computer?
Als ouder van een puber wordt je hiermee ongetwijfeld geconfronteerd. Wanhoop, verdriet en angst omdat je het even niet meer ziet zitten of omdat je bang bent het contact met je puber te verliezen.
In de puberteit, en dat weten we allemaal, maken jongeren een enorme verandering door. Zowel lichamelijk, maar zeer zeker ook geestelijk. Je staat er als ouder niet altijd bij stil, maar dit vraagt ook van ouders verandering. Dan heb je het over je eigen houding, opvattingen en normen en waarden en verantwoordelijkheden.
Maar ook over hoe je met elkaar in gesprek bent en blijft. Het is niet vanzelfsprekend dat je ongemerkt meegroeit met je kind in deze levensfase. Je loopt als ouder tegen persoonlijke vragen aan en tegen je eigen grenzen en normen en waarden. Voor je het weet ontstaat er een strijd tussen de ouder en de puber.
De puberteit is dus een ingewikkelde periode waarin de puber nieuwe dingen over zichzelf leert en erg bezig is met de eigen identiteit. Deze nieuwe wereld is aantrekkelijk, maar ook bedreigend.
Vragen over identiteit, behoeften, dromen en ambities, grenzen en angsten, beïnvloeden de puber én zijn omgeving. Niet alleen de manier waarop de puber zich door deze periode loodst raakt het gezin.
Vooral de verandering in denkwijze en de manier waarop hij tegen het leven aankijkt is bepalend. Het innerlijke en uiterlijke veranderingsproces is onomkeerbaar.
De puberteit is een periode van afscheid nemen van een bekende wereld en de overgang naar een nieuw en grotendeels onbekend gebied.
 
 

Mediation tussen ouders en pubers

Mediation kan binnen een gezin de communicatie (weer) op gang brengen. Ouders én pubers kunnen door mediation geholpen worden om nieuwe ‘vormen’ van communicatie te creëren, een nieuw vertrouwen op te bouwen en oude (ongewenste) gedragspatronen te doorbreken.

Als ouders zul je je flexibel en inventief op moeten stellen. En je moeten openstellen voor de ervaringen van je kind in zijn weg naar de volwassenheid. De ouder kan bij zichzelf een innerlijk gesprek laten ontstaan. Een gesprek dat gelijk op gaat met ontwikkeling van je puber. Flexibel en inventief ouderschap verlangt van de ouder eerlijk en dapper te zijn. Eigenlijk neem je elkaar hierin bij de hand.
 
 

Ik ben gescheiden en heb een puber.

Ook bij en na scheiding, kan ouder-puber mediation erg goed toegepast worden.
Kinderen, en zeker ook pubers, lopen per definitie schade op bij een echtscheiding. Hoeveel en hoe lang, dat kunnen ouders beïnvloeden. Ouders kunnen ‘echtscheidingsschade’ bij hun puberkinderen beperken. Het allerbelangrijkst is dat ouders goed met elkaar - blijven - communiceren, en geen ruzie maken.
Ouders zijn immers, ook na de scheiding, tot elkaar veroordeeld. Reacties van kinderen op de scheiding - en de aankondiging - zijn onvoorspelbaar en lopen sterk uiteen. Agressie, in de schulp kruipen, boosheid, verzet, en in extreme situaties opluchting. Ouders moeten op alles zijn voorbereid.
Schuldgevoel treedt vooral op als ouders veel ruzie maken of maakten over de kinderen. Niet alle emoties zullen geuit worden. In elk geval niet bij pubers en niet in bijzijn van de ouders. Het komt voor dat een kind boos is door de scheiding, maar in zichzelf gekeerd raakt, en zijn ouders niet met zijn of haar gevoelens confronteert - uit angst hen kwijt te raken.
Sinds 1998 hebben ouders na de echtscheiding gezamenlijk ouderlijk gezag. Sinds 2010 kan er feitelijk niet meer gescheiden worden zonder dat er een gedegen ouderschapsplan is opgemaakt. Tegen mijn cliënten zeg ik altijd: “Na jullie scheiding ben je geen man en vrouw meer, maar blijf je wel de ouder van jullie kind. Die verantwoordelijkheid zul je moeten nemen en samen met je ( toekomstige ) ex, zul je deze verantwoordelijkheid constant moeten delen, om jullie kind te helpen en te ondersteunen.
Je kind heeft er recht op van jullie beiden te houden. Bovendien hoeven zelfs oudere kinderen niet alle details van jullie scheiding te weten. Probeer elkaar ten opzichte van je kinderen in ere te houden, hoe moeilijk dat ook soms is."
Met pubers is het belangrijk dat u met uw ex samen op één lijn zit; pubers kunnen goed manipuleren. Als ze bij ma om twaalf uur thuis moeten zijn en bij pa pas om twee uur ’s nachts, is de volgende confrontatie zeer dichtbij.
Pubers hebben duidelijkheid nodig, naast een zekere mate van vrijheid natuurlijk. Juist daarom is het goed om ook als gescheiden ouders, bij voorkeur gezamenlijk, met je kind in ouder-puber mediation te gaan. 
 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij begeleiden u in meegroeien met uw kind, en het aanleren van vaardigheden die een goede basis kunnen leggen voor een begripvolle relatie met uw kind. De volgende onderwerpen zullen onder andere in de gesprekken tussen ouders en kind aan de orde komen.

Zó praten, dat uw kind u begrijpt.

Zó luisteren, dat kinderen zich begrepen voelen.

Zó conflicten oplossen, dat niemand verliest.

Zó afspraken maken, dat iedereen zich eraan kan houden.

Zó omgaan met verschillen in waarden: wat kan wel en wat kan niet .

Omgaan met emoties.

Aanleren en afleren van gedrag.

Structuur.

Grenzen stellen.

Consequent zijn.

Zelfstandigheid.

Hoe gaat u om met zorgen en spanningen.

Loslaten.

Doel is het verkrijgen en in stand houden van een plezierige en evenwichtige relatie met uw kind. Mediation tussen ouders en pubers zal een persoonlijke en intieme band creëren, waarbij beide open kunnen staan voor elkaars behoeften en wensen. Het leren maken van afspraken, beslissingen nemen en het oplossen van conflicten zal u in de ouder-kind relatie, maar ook voor uw eigen ontwikkeling, zeer zeker van pas komen.
 
 

Hoe verder?

Geen enkele situatie is hetzelfde. De behoefte van de ouder(s) kan duidelijk afwijken van de puber. Belangrijk is samen vast te stellen dat hulp in uw situatie nodig is. Dus geen verwijten naar elkaar, want die leiden waarschijnlijk tot meer verwijdering.
Wij kunnen in overleg met u de behoefte vaststellen, u of uw kind helpen bij de eigen hulpvraag en zullen hierop ons advies uitbrengen. Dit zal veelal plaatsvinden in gesprekken tussen de ouders en de jong volwassene of –desgewenst en daarnaast- in persoonlijke gesprekken.
 
 


 
Over alimentatie bestaan vele vragen. Als u contact met ons opneemt, dan kunnen wij u direct een antwoord ge...
                             Lees meer ...>>>