Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Arbeidsconflict

Ruzie op het werk, het arbeidsconflict, kan op vele manieren vóórkomen. Met de directeur, met uw directe chef, met een collega of met een ondergeschikte. Het beïnvloedt niet alleen uw werk maar vaak ook uw hele leven. Met een vervelend gevoel op het werk zitten, betekent vaak dat u ook thuis een ander humeur hebt. En de mensen in uw privé-omgeving anders dan u zou willen, benadert. En natuurlijk heeft het invloed op uw carrière in de toekomst.
 
 

Langdurig ziekteverzuim


Vaak begint het met kleine of grote irritaties, die u nu dwars zitten en misschien later tot een arbeidsconflict kunnen leiden. Of in het ergste geval kan het langdurig ziekteverzuim  veroorzaken. Tijdig onderkennen van die gevoelens en ze bespreekbaar maken is voor uzelf en voor uw omgeving dan ook van groot belang.

 

Een mediator / bemiddelaar als objectieve gespreksleider kan uitstekend helpen bij het oplossen van het conflict. De mediator zal het gesprek structureren. De gevoelens en belangen van iedere betrokkene worden gelijkwaardig besproken. Op die manier komen de aan de mediation deelnemende partijen zelf tot een oplossing voor het conflict en wat daar aan ten grondslag ligt. Deze zal daarom ook door iedereen worden geaccepteerd.

 

Het resultaat leidt tot een verbeterde werksfeer. Hierdoor gaat u weer beter presteren en  (dreigend) ziekteverzuim zal achterwege blijven. Mediation voorkomt dat conflicten escaleren en dat één of meerdere personen zich onbehaaglijk voelen en zich ziek melden of al dan niet gedwongen afscheid nemen van de werkgever.


Om de kosten hoeft mediation niet achterwege te blijven. Deze zijn veelal beduidend laag en door een snelle aanpak zullen vervangingskosten van de zieke of niet-actieve werknemer gereduceerd kunnen worden of misschien wel geheel achterwege blijven.


Als u denkt met behulp van ENE mediation ruzie op het werk te kunnen voorkomen of op te lossen, vraag dan om meer vrijblijvende informatie. Stel het voor aan uw leidinggevende of de directie. Immers, ook zij zijn gediend met het tijdig voorkomen en oplossen van problemen. En mediation levert ook voor hen voordeel op.
 
 


 
Heb je tijdens je huwelijk een schenking gekregen? Of een erfenis van je ouders.? Vaak wordt je partner uitges...
                             Lees meer ...>>>