Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Toekomst na de scheiding


De mediator speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe vaak ontaarden scheidingen vanwege de hoog oplopende emoties van boosheid, teleurstelling of frustratie niet in afschuwelijke familiedrama’s, waarbij de partners / echtgenoten / ouders elkaar nog gedurende vele jaren na de scheiding het leven zuur maken? Omdat dit gedrag stereotype is voor een niet goed verwerkte (echt)scheiding, wordt in de mediation ook aandacht aan de emotionele aspecten van de (echt)scheiding besteed.
 
Acceptatieproces

Indien de partners / echtgenoten / ouders voldoende informatie hebben over de motieven van de scheiding, de oorzaak en ieders aandeel daarin, komt het acceptatieproces beter op gang. Dit werkt rustgevend en vereenvoudigt de gesprekken en onderhandelingen met alle partijen over de afwikkeling van de scheiding. Het feit dat de partners / echtgenoten / ouders daarbij in staat zijn de gevolgen van de (echt)scheiding zelfstandig te regelen, vergroot de acceptatiegraad en de duurzaamheid van de onderlinge afspraken. De partnerrelatie eindigt, de eventuele ouderrelatie dient herzien te worden.
 
Omgangsregeling

Nieuwe afspraken, die voor de toekomst gelden, worden gemaakt. De zorg- en omgangsregeling rond de kinderen, krijgt in de mediation ruimschoots aandacht. Het inmiddels verplichte ouderschapsplan wordt door beide partners / echtgenoten / ouders zelf ingevuld.
Natuurlijk kan een methode niet in alle gevallen uitkomst bieden: de zakelijke of relationele problemen kunnen zo gecompliceerd zijn dat extra hulp voor beide of één van de partners / echtgenoten / ouders nodig is. De mediation kan in zo’n situatie tijdelijk worden onderbroken of beëindigd. Ook is denkbaar dat extra coaching nodig is, of hulp aan de mediation wordt toegevoegd, et cetera.

Doel van mediation bij een scheiding

Zelf verantwoordelijkheid leren dragen - Neutrale begeleiding bij de regeling van de gevolgen van de scheiding zoals: Partneralimentatie - Boedelscheiding - Afrekening huwelijkse voorwaarden - Pensioenverevening - Gepaste aandacht voor emotionele aspecten - Vergroting acceptatie van de scheiding voor beiden - Ouderschapsplan -Omgangsregeling kinderen – Kinderalimentatie - Vergroting duurzaamheid van afspraken - Ontwikkelen van een werkbare relatie tussen gescheiden/ scheidende partners / echtgenoten / ouders.

Goed gescheiden?

Niemand kan u  garantie geven dat er "goed" gescheiden zal worden. Daartoe is de medewerking van de beide partners / echtgenoten / ouders nodig, in combinatie met de inspanningen van de mediator.
 
 
 


 
De coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen maken het in veel gevallen lastig om fysiek met elkaar i...
                             Lees meer ...>>>