Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Overige conflicten

Burenruzie

Twee buren hebben een conflict. Dit voorbeeld gaat over geluidsoverlast. Het volume van de muziek en de televisie zorgt voor een oplopende ruzie. De verstandhouding tussen de buren raakt daardoor verstoord. Ook de kinderen gaan zich ermee bemoeien, waardoor er over en weer pesterijen plaatsvinden. Dit conflict kan leiden tot een noodgedwongen verhuizing.
 
 
Geluidsoverlast.


Uiteindelijk stapt één van de buren naar een jurist om via een procedure een verbod van geluidsoverlast op bepaalde tijden af te dwingen. Het is echter duidelijk dat met een dergelijk verbod de problemen tussen de buren niet uit de wereld geholpen zijn.

 

De jurist attendeert op het bestaan van mediation. Na enkele bijeenkomsten bereiken beide partijen bij de mediator /bemiddelaar een aanvaardbare oplossing. Het probleem van de muziek wordt praktisch aangepakt: Ze spreken af dat na tien uur 's avonds de muziek zacht staat.

Bij de toch al geplande nieuwe inrichting van de kamer zal worden gekeken of er maatregelen genomen kunnen worden om verdere overlast tegen te gaan. De kinderen worden door de ouders aangesproken om een einde te maken aan de onderlinge pesterijen.

Door dit alles verbetert de verstandhouding tussen de partijen aanzienlijk. Ze spreken ook af hoe ze in de toekomst met een eventueel nieuw conflict zullen omgaan.

 

De mediation heeft in dit geval geleid tot een normalisering van de verhoudingen tussen de buren en beide partijen kunnen in hun huis blijven wonen. Het vertrouwen over en weer is hersteld, waardoor de buren bij eventuele toekomstige conflicten zelf tot een oplossing kunnen komen.

 

ENE mediation kan dus ook helpen bij conflicten tussen buren.
 
 


 
De coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen maken het in veel gevallen lastig om fysiek met elkaar i...
                             Lees meer ...>>>