Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Mediation en overheid

Een voorbeeld van mediation via verwijzing door de rechter.
De heer X wil graag een opbouw op het dak van zijn appartement in een kenmerkende Amsterdamse schoolstijl. Hij laat een architect een ontwerp maken en vraagt een bouwvergunning aan bij zijn gemeente.
 
Er volgt een negatief advies van de Welstandscommissie, waarop de gemeente het verzoek van de heer X afwijst. Hij dient hierop een bezwaarschrift in, en na de hoorzitting van de commissie dient hij een nieuw bouwplan in. Opnieuw adviseert de Welstandscommissie negatief.
 
De bouwvergunning wordt geweigerd, omdat niet is voldaan aan de vereisten van welstand. De heer X gaat in beroep bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Ter zitting brengt de rechter mediation aan de orde, omdat er sprake lijkt van een communicatieprobleem.
 
Het belang lijkt volgens de rechter - onvoldoende gediend met een juridische oplossing, zeker omdat de heer X niet onwelwillend lijkt te staan tegenover het plaatsen van een dakopbouw die wel voldoet aan de eisen van welstand. Maar dan mogen die eisen eerst wel eens duidelijk gesteld worden.
 
Hoewel beide partijen sceptisch tegenover mediation staan, zijn ze bereid het te proberen. Voor aanvang van de mediation is duidelijk dat de Welstandscommissie een belangrijke rol in het conflict speelt. Dit wordt al duidelijk bij het eerste contact met de gemeente.
 
Deze partij wordt dan ook direct uitgenodigd deel te nemen aan de mediation. In de mediation wordt in eerste instantie stoom afgeblazen en wordt uiting gegeven aan de boosheid, die met name bij de heer X leeft in dit conflict.
 
Het advies van de commissie is onduidelijk en de gemeente stond niet open voor een gesprek. Ook wordt duidelijk dat de gemeente moeite heeft met adviezen van de commissie. Er kan echter wel worden gesproken over een alternatieve dakopbouw.

Hierbij wordt in het tweede gesprek de architect van de heer X betrokken. Met alle deskundigen aan tafel vindt een nadere uitwerking plaats. De ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht, die ook bij de mediation aanwezig is, controleert of de nieuwe plannen overeenstemmen met de regelgeving. Op deze wijze komen partijen met drie bijeenkomsten tot overeenstemming.
Een dergelijk conflict kan met mediation, leiden tot een goede oplossing.
 
 


 
De coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen maken het in veel gevallen lastig om fysiek met elkaar i...
                             Lees meer ...>>>