Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Welke situaties


Waarvoor kunt u mediation inzetten?
U wilt gezamenlijk problemen oplossen, maar dat lukt niet meer. De steun en begeleiding van een onafhankelijk mediator helpt hier bij. In het conflict leidt het er toe dat u samen met de tegenpartij het probleem oplost en zelfs aan relatieherstel werkt of kunt werken. Zowel u als de tegenpartij komen sterker en beter uit het conflict. En van verliezers is geen sprake.
Mediation kan daarom door iedereen bij elk probleem/conflict worden ingezet.
 
 

Echtscheiding


ENE mediation voorziet bij een echtscheiding in de begeleiding van de partners / echtgenoten / ouders, zowel op zakelijk/juridisch terrein, als op relationeel gebied. Het bevordert het verwerkingsproces en het verbetert de communicatie.
Wanneer er kinderen betrokken zijn wordt er gewerkt aan het opstellen van het ouderschapsplan. De mediator begeleidt als neutrale, betrokken derde, het mediationproces van overleg en onderhandeling tussen de partners.

Partijen staan niet tegenover, maar naast elkaar !
lees meer over scheiding
Kinderen en scheiding
 
 

Arbeidsconflicten


In elke organisatie komen conflicten voor. Tussen werkgever en werknemer, collega's, of tussen een leidinggevende en zijn medewerker(s). Jaarlijks melden zoín negentigduizend werknemers zich, als gevolg van een conflict, ziek. Ongeveer 3 ŗ 4 procent komt in de WIA terecht. De mediator helpt partijen om het conflict volwaardig en zonder gerechtelijke procedure op te lossen.
Ook kan de ENE mediator u helpen een dreigend arbeidsconflict te voorkomen.
Ruzie op het werk?
 
 

Overheid


Als burger kunt u zich ten opzichte van de overheid, Rijk, Provincie en/of gemeente, benadeeld voelen. Uw bouwvergunning wordt niet verleend, procedures worden niet gevolgd of hierover ontstaat onenigheid of een conflict, et cetera. De ENE mediator kan hierin voor alle partijen een belangrijke rol vervullen.
Conflict met de overheid
 
 

Dader Ė slachtoffer


U bent slachtoffer of dader van een misdrijf, waarbij partijen afspraken maken over 'restitution' (een vorm van spijtbetuiging en/of schadeloosstelling). De mediator is de juiste persoon om deze gevoelige gesprekken te leiden.

 
 

Dienstverlening


Een conflict tussen bijvoorbeeld een medicus en een patiŽnt, een aannemer en een klant, een winkelier en een klant, et cetera, leent zich prima voor een mediation. Hiermee worden vaak lange en kostbare procedures voorkomen.
 
 

Business-to-business


Concurrentie tussen ondernemingen, het niet nakomen van wederzijdse diensten en in elkaars vaarwater zitten, heeft gevolgen voor uw imago. Het veroorzaakt onenigheid of een conflict, en vaak jarenlange, dus tijdrovende en kostbare procedures met meestal onzekere uitkomsten.
Als u zoekt naar praktische oplossingen, herstel van relaties vanuit een win-win situatie, schakel dan een mediator in.
 
 

Overige


Mediation is bij ieder conflict denkbaar.
Burenruzie
 
 


 
Op een arbeidsconflict zit men over het algemeen niet te wachten. Het leidt vaak tot een verpeste sfeer op de...
†††††††††††††††††††††††††††††Lees meer ...>>>