Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Werkwijze mediation


ENE mediation kent bijzonder veel waarde toe aan een goed en integer verloop van de mediation. Ons uitgangspunt is dat wij er voor u zijn. Dat betekent dat er in ieder geval wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden. In overleg met u kan hier uitbreiding aan worden gegeven.
 
 

Voorbereiding


U wilt uw conflict door middel van mediation / bemiddeling oplossen.
Dus wilt u graag weten wat u van ons kunt verwachten. Bij de keuze voor een mediator / bemiddelaar, krijgt u informatie van ons. U ontvangt van ENE mediation een brochure, het mediation-contract en het kostenoverzicht. Uiteraard zal de mediator zich ervan vergewissen dat er tussen partijen commitment is en zal hij of zij globaal de aard van het conflict inventariseren.
 
 

De mediation


Na een nadere kennismaking, het opmaken van het mediationcontract en een toelichting op het verloop van de verdere mediation, zullen partijen aan het woord komen en kunnen zij hun verhaal weergeven. De mediator onderzoekt van meet af aan welke (strijdige) belangen, wensen en bedoelingen partijen hebben. Indien nodig, en met toestemming van alle partijen, kunnen afzonderlijke gesprekken plaatsvinden.
Partijen werken onder leiding van de mediator naar een onderhandelingsfase toe en kunnen op onderdelen al overeenstemming bereiken. De mediator stimuleert vooral de creativiteit van de partijen, door te brainstormen, om de kans op een win-win situatie zo optimaal mogelijk te maken.
 
 

Onafhankelijkheid


Mediation vindt plaats tussen twee of meerdere partijen. De mediator zal zich neutraal en onafhankelijk opstellen en zal, in tegenstelling tot een rechter, geen uitspraak doen over het geschil of het conflict.
 
 

Vrijwilligheid


Zowel u als de tegenpartij nemen vrijwillig deel aan de mediation. Wanneer één van de partijen besluit zich uit de mediation terug te trekken, dan is men hierin uiteraard vrij. Uw mediator zal dan in overleg met u bespreken welke weg u dan kunt gaan bewandelen.
 
 

Vertrouwelijkheid


Gedurende de mediation wordt er over datgene wat besproken wordt, niet naar buiten toe gecommuniceerd. Tenzij u daar als partijen andere afspraken over maakt.
 
 

Veiligheid


Het spreekt voor zich dat de omgeving waarin de mediation plaats vindt voor alle partijen als veilig wordt ervaren. Het welslagen van de mediation hangt af van een ieders verantwoordelijkheid en opstelling, van zowel de mediator als van de partijen.
 
 

Overeenkomst


Partijen leggen over het algemeen de oplossing van het conflict vast in een vaststellingsovereenkomst. Dit is het resultaat van de afspraken die zijn gemaakt gedurende de mediation. Het bijzonder grote voordeel van een dergelijke overeenkomst is dat deze oplossing volledig door partijen wordt gedragen. U bent er immers zelf bij. In voorkomende gevallen zal de overeenkomst op fiscale – of juridische aspecten getoetst moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding. Uw ENE mediator weet ook hierin de juiste weg te bewandelen.
 
 

Afsluiting


De mediator zal, ook indien geen overeenkomst wordt gesloten, de mediation op een respectvolle manier afsluiten.
Via het menu item contact kunt u ons verzoeken om meer informatie. Of neemt u telefonisch contact op met ENE mediation via 06-20117525.
 
 


 
Op een arbeidsconflict zit men over het algemeen niet te wachten. Het leidt vaak tot een verpeste sfeer op de...
                             Lees meer ...>>>